Λίστες υλικών για τα μαθήματα των γαλλικών και των γερμανικών σχολικού έτους 2012-13

Ενημερωθείτε για τα απαιτούμενα υλικά κάθε τάξης για τα μαθήματα των γαλλικών και των γερμανικών.

Δ’ ΤΑΞΗ
Ε’ ΤΑΞΗ
Στ’ ΤΑΞΗ

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις απευθυνθείτε
στη Γραμματεία στα τηλ. 2106614570 & 2106614572